http://www.thaibar.thaigov.net/
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : ข้นตอนการสมัครสอบคุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
pank
User Option
User Option


Joined : 27 เมษายน 2552 เวลา 20:14:38
Posts : 26
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 สิงหาคม 2552 เวลา 10:04:24 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

เรียนถาท่านผู้รู้ว่าขั้นการการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอนอย่างไรบ้างช่วยแนะนำด้วยครับ
Back to Topข้อมูลส่วนตัวของpankค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของpank
 
admin
Admin Group
Admin Group


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 26
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 สิงหาคม 2552 เวลา 12:05:59 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

รายละเอียดที่  http://www.thaibar.thaigov.net/detail_samuksob.doc

 

 

             สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครสอบใหม่    

                    

                    โดยจะออกบัตรเข้าสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบให้กับนักศึกษาทันที (ยกเลิกการแจ้งเลขที่นั่งสอบทางไปรษณียบัตร) 

                                          วิธีการชำระค่าสมัครสอบปฏิบัติดังนี้

เรื่อง ขั้นตอนการสมัครสอบสอบ

         1. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขาย่อยเนติ

          1.1  นักศึกษาขอแบบฟอร์มสมัครสอบที่แผนกธุรการ ชั้น 4

    นักศึกษาที่ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ                

ทุกสาขาทั่วประเทศ - ไม่ต้องส่งแฟกซ์ 

                       - ไม่ต้องส่งซองเปล่าติดแสตมป์

     

      สามารถพิมพ์บัตรเข้าสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบทาง    

      www.thaibar.thaigov.net หลังจากชำระเงินแล้ว     

      ประมาณ 1 สัปดาห์  ซึ่งบัตรเข้าสอบนี้สามารถใช้เป็น  

      หลักฐานในการเข้าสอบได้                                    

        (ยกเลิกการแจ้งเลขที่นั่งสอบทางไปรษณียบัตร)

 

หมายเหตุ  หากนักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มสมัครสอบเก็บไว้     โดยยังไม่ชำระเงิน จะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์             

   (เมื่อพิมพ์แบบฟอร์มแล้วควรรีบไปชำระเงิน     เพื่อจะได้สนามสอบตามที่นักศึกษาต้องการ)

          1.2  ชำระเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท (ให้บริการที่แผนกสอบไล่ ชั้น 4 )

          1.3  ยื่นเอกสารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วที่แผนกสอบไล่  เพื่อออกบัตรเข้าสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบ (ยกเลิกการแจ้งเลขที่นั่งสอบทางไปรษณียบัตร)

         

                                                                      2. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

          2.1  นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มสมัครสอบจาก  www.thaibar.thaigov.net

          2.2  ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท

          2.3  เก็บเอกสารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  และ

          2.4  พิมพ์บัตรเข้าสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบหลังจากนักศึกษาชำระเงินแล้วประมาณ 1 สัปดาห์  ทาง  www.thaibar.thaigov.net                          

                 ซึ่งบัตรเข้าสอบนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสอบ  โดยไม่ต้องมารับบัตรที่สำนักอบรมฯ (ยกเลิกการแจ้งเลขที่นั่งสอบทางไปรษณียบัตร)

        

          3. ชำระทางไปรษณีย์

          3.1  นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มสมัครสอบที่  www.thaibar.thaigov.net หรือเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ขอสมัครสอบพร้อมระบุสถานที่สอบ

          3.2  ซื้อธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 600 บาท  สั่งจ่ายเลขาธิการสำนักอบรมฯ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน

          3.3  ซองเปล่าติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

          3.4  นำเอกสาร ข้อ 3.1- 3.3 พับใส่ซองส่งมาที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 32/2-8 หมู่ 16 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

                            กำหนดรับสมัครสอบ

                   วันที่ 2 ก.ค.52 -  31ส.ค.52

สอบกฎหมายอาญา อาทิตย์ที่ 27 ก.ย.52  14.00-18.00 น.

สอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.52 14.00-18.00 น.

                 กรุงเทพมหานคร 10170 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ”)

          3.5  เมื่อสำนักอบรมฯได้รับชำระค่าสมัครสอบจากท่านแล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับชำระเงินและบัตรเข้าสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบกลับไปให้ท่าน(ตามที่อยู่      

                 ที่ระบุไว้บนซองเปล่า)  หรือสามารถพิมพ์บัตรเข้าสอบได้เองทาง www.thaibar.thaigov.net  หลังจากวันที่ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน

                 ประมาณ 3 สัปดาห์ (ยกเลิกการแจ้งเลขที่นั่งสอบทางไปรษณียบัตร)              

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของadminค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของadmin
 


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ กระดานสนทนา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ กระดานสนทนา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่