ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

เรื่อง ผลการสอบภาค 1 สมัยที่ 65 ปีการศึกษา 2555


<< รายชื่อผู้สอบผ่านกลุ่มกฎหมายอาญา (อย่างไม่เป็นทางการ) >>

<< รายชื่อผู้สอบผ่านกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อย่างไม่เป็นทางการ) >>

กลุ่มกฎหมายอาญา มีผู้เข้าสอบจำนวน 12388 คน สอบผ่าน 1770 คน คิดเป็น 14.28%

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผู้เข้าสอบจำนวน 10680 คน สอบผ่าน 1521 คน คิดเป็น 14.24%

 

<< ประกาศผลคะแนนสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 65 เป็นรายข้อ กลุ่มวิชากฎหมายอาญา (อย่างไม่เป็นทางการ) >>

<< ประกาศผลคะแนนสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 65 เป็นรายข้อ กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อย่างไม่เป็นทางการ)>>

 

ผลการสอบได้จัดทำเป็นไฟล์ฟอร์แมท PDF ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat reader ก่อนหรือ Download ได้ที่นี่

- ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2555
- ประกาศรายชื่อสอบปากเปล่า วันที่ 4 ธันวาคม 2555  
- สอบปากเปล่าวันที่ 10 ธันวาคม 2555
- ยื่นคำร้องขอดูสมุดคำตอบ วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2555

การประกาศผลสอบผ่านอินเตอร์เนต เป็นการประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถฟังเป็นที่ยุติได้ว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด

โปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องทั้งหมดที่แผนกสอบไล่อีกครั้งหนึ่ง

 

Copyright 2002 TheThaiBar.Thaigov.net All rights reserved
32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
0-2887-6834,0-2887-6835,0-2887-6837,0-2887-6840 โทรสาร 0-2887-6839